Σ.Α.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμητρας & Κατακουζηνού 16 - Τηλ. 2551025202-2551038202 - Email : grammateia@iek-alexandr.evr.sch.gr
 
 Σ.Α.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Σ.Α.Ε.Κ. (ΠΡΩΗΝ Ι.Ε.Κ.) ΚΑΙ Ε.Σ.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης απευθύνει στα εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.)  και Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αίτηση-δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2024Α σε Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Ε.Σ.Κ. ανά ειδικότητα και μάθημα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία.

Η αίτηση-δήλωση των μαθημάτων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Ε.Σ.Κ. από τη Δευτέρα 26.02.2024 και ώρα 11:00 π.μ. έως και την Τετάρτη 28.02.2024 και ώρα 21:00 στη σχετική επιλογή του μενού «δήλωση μαθημάτων».

Παρακαλούνται τα μέλη του μητρώου να συμβουλεύονται τους οδηγούς κατάρτισης των ειδικοτήτων σχετικά με το προσοντολόγιο των εκπαιδευτών πριν την αίτηση-δήλωση των μαθημάτων. Δηλώσεις-αιτήσεις μαθημάτων, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στα προσοντολόγια των εκπαιδευτών των οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων, δε λαμβάνονται υπόψη για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μέλη του Μητρώου Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Ε.Σ.Κ.

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2024Α (Η ημερομηνία για το κάθε τμήμα θα ανακοινωθεί εντός του Μαρτίου)

ΤΜΗΜΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΩΡΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
…./03/202414:45εδώ
2. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
…./03/2024 14:45 εδώ
3. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
…./03/2024 14:45 εδώ
4. ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
…./03/2024 14:45 εδώ
5. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
…./03/2024 14:45 εδώ
6. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
…./03/2024 14:45 εδώ
7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
…./03/2024 14:45 εδώ
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
…./03/2024 14:45 εδώ
9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
…./03/2024 14:45 εδώ
10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
…./03/2024 14:45 εδώ
11. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
…./03/2024 14:45 εδώ
12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΘΗΤΙΚΗΣ – ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
…./03/2024 14:45 εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της  χώρας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής , να υποβάλλουν σχετική αίτηση (συνημμένη) συμπληρώνοντας με √ το πρώτο πεδίο της δήλωσης “Επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ” . Η προβλεπόμενη βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποζημίωση υλοποίησης Π.Α καλύπτεται μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» που εντάχθηκε με κωδικό MIS 5131399 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και η οποία θα συνεχίσει στο πλαίσιο του Προγράμματος « Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 29/02/2024.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα  πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά εντός  της ανωτέρω προκαθορισμένης ημερομηνίας.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

1) Κατά την ημερομηνία έκδοσης (8/2/2024) της παρούσας ανακοίνωσης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ.

2) Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους στη ΣΑΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ και να έχει γίνει η σχετική καταχώρηση έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.

3) Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η Πρακτική Άσκηση να έχει ολοκληρωθεί έως 30/09/2024.

4) Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης για την μη υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη με σχέση Α΄ βαθμού συγγένειας (να σταλεί υπογεγραμμένη μέσω του www.gov.gr)

Οι προϋποθέσεις επιδότησης θα ορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι επιδοτούνται όλοι οι μήνες πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης μετά την 1/9/2021 με προσκόμιση του εντύπου Εργάνη για το διάστημα από 1/9/2021 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Διαθέσιμες θέσεις: έως εξαντλήσεως του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

ΑΙΤΗΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ 1599

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα στο Δ.Ι.Ε.Κ. θα γίνουν κανονικά την Τετάρτη 6/12/2023 εορτή του πολιούχου Αγίου Νικολάου.​

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Β

Το πρόγραμμα είναι συνολικό αρχείο 12 σελίδων και ανά σελίδα υπάρχει η κάθε ειδικότητα.

Για να κατεβάσετε το αρχείο κάντε κλικ εδώ.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023, ώρα 14:00, έως και την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 14:00, νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Επίσης, τα ήδη ενταγμένα μέλη στο Μητρώο έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν την αίτησή τους και να προσθέσουν νέα δικαιολογητικά.

Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου  https://mitrooiek.minedu.gov.grγίνεται με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet. Επισημαίνεται ότι οι ενότητες Α1 και Α2 μπορούν να διορθωθούν ΕΚΤΟΣ από τα πεδία: ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ, τα οποία επιβεβαιώνονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Μετά τη συμπλήρωση ή επικαιροποίηση της αίτησης θα πρέπει πάντα να ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΕ την αίτησή σας.

Μετά την ημερομηνία λήξης της λειτουργίας του μητρώου θα εκκινήσει διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και, στη συνέχεια, θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις προθεσμίες υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης πεδίων της αίτησης.

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023Β

ΤΜΗΜΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΩΡΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
19/10/202314:45εδώ

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
20/10/2023 14:45 εδώ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
19/10/202314:45εδώ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
17/10/202314:45εδώ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
19/10/2023 14:45 εδώ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
19/10/2023 14:45 εδώ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
17/10/2023 14:45 εδώ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
17/10/2023 14:45 εδώ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
20/10/2023 14:45 εδώ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
18/10/2023 14:45 εδώ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
17/10/2023 14:45 εδώ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΘΗΤΙΚΗΣ – ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
19/10/2023 14:45 εδώ

Λειτουργία ΔΙΕΚ λόγω Δημοτικών εκλογών

Σας ενημερώνουμε ότι τα  τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. και οι Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 13/10/2023 και τη Δευτέρα 16/10/2023 λόγω των επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη των Περιφερειακών και Δημοτικών αρχών.​

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ 2023Β

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης απευθύνει στα εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αίτηση-δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2023Β σε Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. ανά ειδικότητα και μάθημα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία.

Η αίτηση-δήλωση των μαθημάτων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. από τη Δευτέρα 02.10.2023 και ώρα 12:00 έως και την Τετάρτη 04.10.2023 και ώρα 21:00 στη σχετική επιλογή του μενού «δήλωση μαθημάτων».

Παρακαλούνται τα μέλη του μητρώου να συμβουλεύονται τους οδηγούς κατάρτισης των ειδικοτήτων σχετικά με το προσοντολόγιο των εκπαιδευτών πριν την αίτηση-δήλωση των μαθημάτων. Δηλώσεις-αιτήσεις μαθημάτων, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στα προσοντολόγια των εκπαιδευτών των οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων, δε λαμβάνονται υπόψη για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μέλη του Μητρώου Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ: Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 29-9-2023 μέχρι και την Τετάρτη 04-10-2023 θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β’ φάσης (επιλαχόντες). 

Παράταση εγγραφών Α΄ φάσης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ: Οι εγγραφές των επιτυχόντων Α φάσης συνεχίζονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 27-9-2023 στις 15:00 και διά ζώσης στα Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας μέχρι και την Τετάρτη 27-9-2023 στις 20:00.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Β

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ:

Οι εγγραφές των επιτυχόντων της Α φάσης θα γίνονται από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα 25-09-2023 (οδηγίες εγγραφής). Όπως και στο παράλληλο μηχανογραφικό, έτσι και στην Α φάση δίνεται στους επιτυχόντες η δυνατότητα της ηλεκτρονικής εγγραφής, δηλαδή εγγραφή χωρίς τη μεσολάβηση του Ι.Ε.Κ., εφόσον δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών. Σε όσους επιτυχόντες απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικού, η εγγραφή τους μπορεί να γίνει μόνο μέσω του ΙΕΚ είτε διά ζώσης στα γραφεία του ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης από τις 14:00 ως και τις 20:00 είτε με ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στο email : grammateia@iek-alexandr.evr.sch.gr

Στην περίπτωση κατά την οποία, εγγεγραμμένος μέσω της διαδικασίας του παράλληλου μηχανογραφικού επιλέχθηκε μέσω της τρέχουσας διαδικασίας και επιθυμεί την φοίτησή του στη νέα ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. που είχε αρχικά εγγραφεί υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διαγραφή του ΕΝΤΟΣ της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών Α’ φάσης. Το Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να καταχωρήσει ΑΜΕΣΑ τη διαγραφή του από την “Κατάρτιση >> Εγγραφές >>Επιτυχόντες Παράλληλου Μηχανογραφικού”, διαφορετικά θα χαθεί το δικαίωμα εγγραφής του στην Α’ φάση.

06-09-23 Ανακοίνωση για παράταση εγγραφών και αιτήσεων επιλογής στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει ότι παρατείνεται η δυνατότητα εγγραφής των επιτυχόντων μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου μέχρι και την Τρίτη 12.09.2023 στις 20.00 η ώρα.

Νέες Ειδικότητες 2023 – 2024

 1. ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (οδηγός σπουδών)
 2. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (οδηγός σπουδών)
 3. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (οδηγός σπουδών)
 4. ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (οδηγός σπουδών)
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (οδηγός σπουδών)
 6. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (οδηγός σπουδών)
 7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (οδηγός σπουδών)
 8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (οδηγός σπουδών)
 9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (οδηγός σπουδών)
 10. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (οδηγός σπουδών)

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (2023Β)

Όσοι απόφοιτοι Λυκείου ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων από τη Δευτέρα 31-07-2023 μετά τις 9 π.μ. μέχρι την Τετάρτη 06-09-2023 στις 15:00.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2023

 • Η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στα Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού είναι από την Δευτέρα 28/8/2023 μέχρι την Τετάρτη 6/9/2023.
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr) με τους κωδικούς των πανελλαδικών εξετάσεων και να πληροφορηθούν το αποτέλεσμά τους. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα σύνδεσμος με μια λίστα με τους επιτυχόντες, η οποία περιέχει μόνο τον κωδικό εξετάσεων κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.
 • Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία της εγγραφής έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr)
 • Όσοι απόφοιτοι Λυκείου ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων από τη Δευτέρα 31-07-2023 μετά τις 9 π.μ. μέχρι την Τετάρτη 06-09-2023 στις 15:00.

Θέλω να σπουδάσω σε Δημόσιο ΙΕΚ … Διαδικασία Εγγραφής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Δ.Ι.Ε.Κ. / 2023-2024

Α) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ: ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ (μέσω του Λυκείου αποφοίτησης)

Β) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ: ME ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ / ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ (Υποψήφιοι, όλοι ανεξαιρέτως)

α. Ο υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών Δ.Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

β. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́ 5837/2021) όπως ισχύει.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.

γ. Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου .

Λεπτομέρειες για την διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ.

Υπενθυμίζεται ότι πέραν της παραπάνω δυνατότητας επιλογής με το μηχανογραφικό για τους αποφοίτους ΓΕΛ,  θα εφαρμοστεί παράλληλα και η κλασική μέθοδος επιλογής σπουδαστών/τριών, με ηλεκτρονική αίτηση, όπως γίνεται κάθε χρόνο και θα αφορά τους υπόλοιπους ενήλικες υποψηφίους/ες, την περίοδο του Αυγούστου.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

1η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ /ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου θα γίνει κατά την περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης) και θα αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων (20) και σε συγκεκριμένες ειδικότητες ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Δικαίωμα συμπλήρωσης του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. έχουν: α) οι τελειόφοιτοι του τρέχοντος σχολικού έτους είτε συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους είτε όχι και β) οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του ίδιου σχολικού έτους, τελειόφοιτοι και μη.

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., θα ανακοινωθούν την χρονική περίοδο που θα γνωστοποιηθούν αυτά των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία των εγγραφών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των ενδιαφερομένων και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. θα είναι τα ίδια για όλα τα Δημόσια Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα διαδικασία θα είναι η πρώτη φάση για την εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.  δεδομένου ότι θα ακολουθήσει, όπως κάθε χρόνο, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής καταρτιζόμενων Δημοσίων Ι.Ε.Κ., την περίοδο Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. ΦΕΚ 5837/2021.

2η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Η δεύτερη αυτή φάση θα αφορά στις θέσεις ανά ειδικότητα που:

Δεν καλύφθηκαν από την διαδικασία υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, Επισημαίνεται ότι δικαίωμα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. (επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) έχουν μόνο απόφοιτοι ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), όπως αυτά ορίζονται στον Νόμο 4763/2020.

Οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων της πρόσκλησης, θα υποβληθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
Στη συνέχεια ακολουθούν οι διαδικασίες επιλογής καταρτιζόμενων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και εγγραφών που ισχύουν σε κάθε Δημόσιο Ι.Ε.Κ. για την έναρξη του εξαμήνου κατάρτισης.

Διευκρινίζεται ότι, υποψήφιοι που συμπλήρωσαν το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο αλλά δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα Δημοσίου Ι.Ε.Κ., διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην προαναφερόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής και εγγραφών καταρτιζομένων Δημοσίων Ι.Ε.Κ., κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Πρόσθετες πληροφορίες – Μοριοδότηση

 • Οι ειδικότητες εγκρίνονται και ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, με βάση τα εκάστοτε επικαιροποιημένα εκπαιδευτικά δεδομένα για εύρεση εργασίας και αποκατάστασης μετά την κατάρτιση, καθώς και τις ανάγκες του ευμετάβλητου εργασιακού περιβάλλοντος, βάσει του μηχανισμού ανίχνευσης αναγκών εργασίας,  σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. 
 • Με βάση τα περσινά  δεδομένα η μοριοδότηση διαμορφωνόταν από: τον βαθμό στο απολυτήριο Λυκείου και κοινωνικά κριτήρια όπως τριτεκνία, πολυτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να αιτηθεί είναι να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου επιπέδου 03. Όριο ηλικίας δεν υπάρχει. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένος σε δύο ΙΕΚ.
 • Σε κάθε ειδικότητα ανά ΙΕΚ εισάγονται οι πρώτοι 30 υποψήφιοι σε μόρια εισαγωγής.
 • Για τα αποτελέσματα επιλογής σας ή μη,  ενημερώνεστε με ατομική σας ευθύνη. Επίσης και για λεπτομέρειες-απαντήσεις πιθανών ερωτημάτων σας,  θα υπάρχουν αναλυτικά διευκρινίσεις στην νέα  προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών-καταρτιζομένων  για το νέο έτος κατάρτισης 2023-2024 .
 • Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν, πραγματοποιείται από τις 15:00 μ.μ. (κατά περίπτωση και από τις 14.15 μ.μ.) καθημερινά.

Εβδομαδιαίως η κατάρτιση διαρκεί 20 διδακτικές ώρες, κατανεμημένες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που ανακοινώνεται λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Ανά εξάμηνο, διδάσκονται 300 ώρες (15 εβδομάδες Χ 20 ώρες).

Συνολικά η κατάρτιση διαρκεί 05 εξάμηνα (04 εξάμηνα κατάρτιση στο ΙΕΚ και 01 εξάμηνο υποχρεωτική πρακτική άσκηση,  σε φορείς σχετικούς με την ειδικότητα) με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και αυστηρό όριο απουσιών.

 • Ο απόφοιτος ΙΕΚ έπειτα από 05 εξάμηνα σπουδών λαμβάνει ΒΕΚ ( Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΙΕΚ αποφοίτησης) και γίνεται κάτοχος Διπλώματος επιπέδου 05, ( σύμφωνα με το εναρμονισμένο Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων ) μετά από  τις εξετάσεις Πιστοποίησης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 το τελευταίο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους) (www.eoppep.gr)
 • Η ανανεωμένη και σύγχρονη ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ενημερώνεται διαρκώς. Αποτελεί μία αξιόπιστη πηγή ενημέρωσής σας, την οποία πρέπει απαραίτητα και συχνά να «ανοίγετε», έχοντας πρόσβαση όχι μόνο σε περίπτωση που δεν μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά (λόγω της σημαντικής επιβάρυνσης που δέχεται το τηλεφωνικό μας κέντρο μετά τις 15 Αυγούστου), αλλά σε μόνιμη βάση καθώς αποτελεί τον πλέον σύγχρονο δίαυλο επικοινωνίας και πληροφόρησης ανάμεσα στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης και στο ενδιαφερόμενο κοινό (καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτές, φορείς κλπ).
 • ΦΕΚ Ειδικοτήτων Μηχανογραφικού έτους 2023 – 2024 (εδώ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 τα μαθήματα στο ΙΕΚ δεν θα γίνουν την Παρασκευή 19/5/2023 και τη Δευτέρα 22/5/2023.

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων 2023Α

ΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – Βεδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – Β εδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – Δ εδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – Δ εδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ – Δ εδώ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ – Δ εδώ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Δ εδώ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – Δ εδώ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – Δ εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Δ εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER-DEVELOPER / VIDEO GAMES) – Δ εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – Δ εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) – Δ εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023A

ΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – Β εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – Β εδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – Δ εδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – Δ εδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ – Δ εδώ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ – Δ εδώ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Δ εδώ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – Δ εδώ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – Δ εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Δ εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER-DEVELOPER / VIDEO GAMES) – Δ εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – Δ εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) – Δ εδώ

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023Α

ΤΜΗΜΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΩΡΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – Β20/02/202314:45εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – Β16/02/2023 14:45εδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – Δ 16/02/2023 14:45εδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – Δ 20/02/2023 14:45εδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ – Δ 20/02/2023 14:45εδώ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ – Δ 16/02/2023 14:45εδώ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Δ 16/02/202314:45εδώ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – Δ 20/02/2023 14:45εδώ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – Δ 20/02/2023 14:45εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Δ 16/02/2023 14:45εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER-DEVELOPER / VIDEO GAMES) – Δ 16/02/202314:45εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – Δ 16/02/202314:45εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) – Δ16/02/2023 14:45εδώ

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων 2022Β

ΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – Αεδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – Αεδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – Γεδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – Γεδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ – Γεδώ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ – Γεδώ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Γεδώ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – Γεδώ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – Γεδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Γεδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER-DEVELOPER / VIDEO GAMES) – Γεδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – Γεδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) – Γεδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Β

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – Α εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – Α εδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – Γ εδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – Γ εδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ – Γ εδώ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ – Γ εδώ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Γ εδώ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – Γ εδώ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – Γ εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Γ εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER-DEVELOPER / VIDEO GAMES) – Γ εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – Γ εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) – Γ εδώ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι.Ε.Κ.

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Mητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.

H έναρξη λειτουργίας του Μητρώου ορίζεται από σήμερα Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00.

Λόγω της επικείμενης πιστοποίησης των χρηστών μέσω στοιχείων από την ΑΑΔΕ, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης ορίζεται η  Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:00.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για νέα περίοδο λειτουργίας του Μητρώου.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Β

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΙΘΟΥΣΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΟΡΟΦΟΣ
Α-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
Γ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER – DEVELOPER / VIDEO GAMES)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ-ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ1ΙΣΟΓΕΙΟ
Γ-ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ3ΙΣΟΓΕΙΟ
Γ-ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ4ΙΣΟΓΕΙΟ
Γ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ81ος
Γ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ91ος
Γ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ101ος
Γ-ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ112ος
Γ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ122ος
Γ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ132ος
Α-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ14 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ2ος
Γ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ152ος

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2022Β

ΤΜΗΜΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΩΡΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – Α17/10/2022 14:45εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – Α10/10/2022 14:45 εδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – Γ17/10/2022 14:45 εδώ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – Γ 17/10/2022 14:45 εδώ
ΒΟΗΘΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ – Γ 17/10/2022 14:45 εδώ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ – Γ 17/10/2022 14:45 εδώ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Γ 17/10/2022 14:45 εδώ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – Γ 10/10/2022 14:45 εδώ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – Γ18/10/2022 14:45 εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Γ 10/10/2022 14:45 εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER-DEVELOPER / VIDEO GAMES) – Γ 10/10/2022 14:45 εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – Γ12/10/2022 14:45 εδώ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) – Γ 11/10/2022 14:45 εδώ
ΣΥΝΟΛΟ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ 11 ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ