Εβδομαδιαίο πρόγραμμα κατάρτισης 2018Α

Αναρτήθηκε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κατάρτισης του ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης για το Εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2018Α.

Το πρόγραμμα αυτό ισχύει από την Τρίτη 20/02/2018, ημέρα έναρξης των μαθημάτων κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα ακολουθώντας τη διαδρομή: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ->ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018Α

ή επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο: …

Τελικά αποτελέσματα χειμερινού εξαμήνου 2017Β

Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης, τα τελικά αποτελέσματα επίδοσης του χειμερινού εξαμήνου 2017Β.

Η έναρξη των μαθημάτων για το εαρινό εξάμνηνο 2018Α θα γίνει την Τρίτη 20-02-2018…

Επανεξέταση μαθημάτων

Οι καταρτιζόμενοι που οφείλουν μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων και ενδιαφέρονται για την επανεξέταση μαθήματος κατά την Εξεταστική περίοδο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 πρέπει να προσέλθουν στην Γραμματεία του Ι.Ε.Κ μέχρι και την Δευτέρα 29/1/2018 και να υποβάλουν σχετική αίτηση…

Νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα κατάρτισης

Αναρτήθηκε το νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα κατάρτισης του ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης.

Το πρόγραμμα αυτό θα ισχύει από την Δευτέρα 08/01/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα ακολουθώντας τη διαδρομή: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ->ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017Β

ή επιλέγοντας …

Αιτήσεις Καταρτιζομένων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας

Από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Καταρτιζομένων των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν την πρόσκληση και να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση: Σύστημα επιλογής καταρτιζομένων ΔΙΕΚ για μαθητεία.

Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση αφορά απόφοιτους του 4ου εξαμήνου κατάρτισης συγκεκριμένων ειδικοτήτων, που δεν έχουν κάνει πρακτική άσκηση. Τις προϋποθέσεις και ποιες ειδικότητες αφορά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις δουν στον παραπάνω σύνδεσμο …

Νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα κατάρτισης

Αναρτήθηκε το νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα κατάρτισης του ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης στο οποίο περιλαμβάνονται και αναπληρώσεις μαθημάτων.

Το πρόγραμμα αυτό θα ισχύει από την Δευτέρα 27/11/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα ακολουθώντας τη διαδρομή: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ->ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017Β

ή επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο: Εβδομαδιαίο πρόγραμμα κατάρτισης 2017Β

Πρόγραμμα εξετάσεων προόδου 2017Β

Αναρτήθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων προόδου του χειμερινού εξαμήνου 2017Β. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα, από τους παρακάτω συνδέσμους …