Κλείσιμο Μητρώου Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. στις 21η Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. ορίζεται η 21 η Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00. Τη σχετική εγκύκλιο μπορείτε να τη δείτε εδώ. Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Μητρώου Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. μπορείτε να το δείτε στο σχετικό ΦΕΚ εδώ.