ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Δόθηκε από τη ΓΓΔΒΜ η εγκύκλιος και το ΦΕΚ που αφορά στην Πρακτική Άσκηση των καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. Επισημαίνουμε τα βασικά σημεία της εγκυκλίου: ? Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή …