Πρακτική Άσκηση αποφοίτων ΙΕΚ σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

Εκδόθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης αμειβόμενης πρακτικής άσκησης αποφοίτων ΙΕΚ σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2016. Πρακτική Άσκηση των αποφοίτων …