Νέοι επιτυχόντες 2016Β

Από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα της επιλογής Καταρτιζομένων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2016 – 2017. Οι νέοι  επιτυχόντες, σύμφωνα με τις …

Αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων – Εγγραφές

Από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της επιλογής Καταρτιζομένων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2016 – 2017. Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα …

Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ 2016-2017

Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτηση, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης ως εξής: Δευτέρα 19-9-2016: από τη λήξη …

Προσωρινή αλλαγή ωραρίου λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια της υποβολής φακέλων υποψηφίων εκπαιδευτών (από 19-9-2016 έως 21-9-2016) το ωράριο λειτουργίας του ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης θα είναι 12:00 έως 20:00. Η διεκπεραίωση άλλων εργασιών πλην της υποβολής …

Προκήρυξη Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ εξαμήνων 2016Β-2017Α

Ανακοινώθηκε από Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών Δ.Ε.Ι.Κ, Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και Δ.Σ.Ε.Κ. για τα εξάμηνα 2016Β και 2017Α. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται από …

Νεες Ειδικότητες 2016-2017 – Αιτήσεις Καταρτιζομένων

Ανακοινώθηκαν από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ.&Ν.Γ.  οι ειδικότητες που εγκρίθηκαν στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017. Ειδικότερα για το ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ εγκρίθηκαν οι παρακάτω ειδικότητες: ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ …

Αιτήσεις Κατατάξεων

Οι πτυχιούχοι  ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ,Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου, ΤΕΛ και  ΕΠΛ έχουν την δυνατότητα κατάταξης στο Γ΄ Εξάμηνο σε συναφείς  ειδικότητες  των ΙΕΚ, σύμφωνα με αντιστοιχίσεις που περιλαμβάνονται στην Κ1/149167/23-9-2015 Εγκύκλιο της …

Αιτήσεις Επανεγγραφών

Όσοι Καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης ολοκλήρωσαν επιτυχώς την φοίτησή τους κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016, προκειμένου να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης (Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017) οφείλουν να …