Πρακτική Άσκηση Wipe Advancing Technologies

Η εταιρεία Wipe Advancing Technologies ζητά να απασχολήσει άτομα για πρακτική άσκηση στην ειδικότητα “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”.   Wipe Advancing Technologies Μιχιούρης Αθανάσιος & ΣΙΑ ΟΕ Επισκευή & Εμπορία Η/Υ …

Έναρξη Χειμερινού Εξαμήνου 2016Β

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης με την εγκύκλιο Κ1/165074/05-10-2016 του ΓΓΔΒΜΝΓ ορίζει την έναρξη του νέου έτους κατάρτισης στα Δημόσια …