Πρακτική Άσκηση στα Public-Τομέας Πληροφορικής

Η εταιρία Public ενδιαφέρεται να απορροφήσει σπουδαστές για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης στο δίκτυο καταστημάτων της. Συγκεκριμένα, έχει τη δυνατότητα να απασχολήσει σπουδαστές των ειδικοτήτων Πληροφορικής (Τεχνικών Δικτύων, Τεχνικός …