Αποτελέσματα Φοίτησης Χειμερινού Εξαμήνου 2016Β

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα φοίτησης των σπουδαστών του χειμερινού εξαμήνου 2016Β και αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Γραμματείας.

Στα μαθήματα που οι καταρτιζόμενοι έχουν επαρκή φοίτηση αποκτούν …

Πρακτική Άσκηση στη ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) επιθυμεί να απασχολήσει σπουδαστές στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΔΙΕΚ» Οι ειδικότητες που μας ενδιαφέρουν ενδεικτικά είναι: – Τεχνικός …