Αποτελέσματα Φοίτησης Χειμερινού Εξαμήνου 2016Β

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα φοίτησης των σπουδαστών του χειμερινού εξαμήνου 2016Β και αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Γραμματείας.

Στα μαθήματα που οι καταρτιζόμενοι έχουν επαρκή φοίτηση αποκτούν ταυτόχρονα το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων αυτών.