Ενημέρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open eClass

Ενημερώθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Open eClass με τα δεδομένα του Εαρινού Εξαμήνου 2017Α. Οι εκπαιδευτές και οι καταρτιζόμενοι μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στα νέα μαθήματα και τμήματα του τρέχοντος εξαμήνου.

Οι νέοι εκπαιδευτές αλλά και όσοι από τους χρήστες έχουν πρόβλημα με τους κωδικούς μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση για οδηγίες και κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα.