Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει διακοπεί προσωρινά λόγω βλάβης στο Κεντρικό Κτίριο του Συγκροτήματος (Κτίριο αιθουσών διδασκαλίας).

Μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης δεν θα είναι εφικτή η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ( Η/Υ, projectors).

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να προσαρμόσουν το πρόγραμμα διδασκαλίας τους  με τα παραπάνω  δεδομένα.