Πρακτική Άσκηση στο ξενοδοχείο Princess Golden Beach

Το ξενοδοχείο Princess Golden Beach**** στην περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς της Θάσου, επιθυμεί να απασχολήσει 3 άτομα για πρακτική άσκηση για το διάστημα 01/06 – 10/10 στο τμήμα του εστιατορίου …