Πρακτική Άσκηση στο ξενοδοχείο Princess Golden Beach

Το ξενοδοχείο Princess Golden Beach**** στην περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς της Θάσου, επιθυμεί να απασχολήσει 3 άτομα για πρακτική άσκηση για το διάστημα 01/06 – 10/10 στο τμήμα του εστιατορίου …

Δήλωση προτίμησης ειδικότητας 2018-2019

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης η φόρμα προτίμησης ειδικοτήτων για το έτος κατάρτισης 2018-2019. Στη φόρμα αυτή μπορείτε να επιλέξετε τρεις ειδικότητες που θα θέλατε να λειτουργήσουν στο ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης κατά το έτος κατάρτισης 2018-2019. Οι προτάσεις σας θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση της πρότασης ειδικοτήτων του ΙΕΚ προς τη ΓΓΔΒΜΝΓ.

Πρόσβαση στη φόρμα των ειδικοτήτων μπορείτε να έχετε επιλέγοντας από το κεντρικό μενού της ιστοσελίδας “ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ”–>”ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2018-2019″ είτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2018-2019.