Αιτήσεις για επανεξέταση μαθημάτων Ιουνίου 2017Α

Οι καταρτιζόμενοι που οφείλουν μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων και ενδιαφέρονται για την επανεξέταση μαθήματος κατά την Εξεταστική περίοδο ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 πρέπει να προσέλθουν στην Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. μέχρι και την Τρίτη 13/6/2017 και να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Η Επανεξέταση των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 20/6/2017.