Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επίδοσης Εαρινού εξαμήνου 2017

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα επίδοσης του Εαρινού εξαμήνου 2017. Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης.