Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων – 2017Β

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜΝΓ τα ονόματα των νέων επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζομένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στον σύνδεσμο

http://www.gsae.edu.gr/ να πληροφορηθούν εαν ανήκουν στους νέους επιτυχόντες.

 

Παρακαλούνται οι νεοι επιτυχόντες του ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης, να προσέρχονται από Πέμπτη 21/09/2017 μέχρι και την Τρίτη 26/9/2017 και ώρα 20:00, στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού είναι 14:00 – 20:00

Αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων – Εγγραφές

Από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της επιλογής Καταρτιζομένων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2017 – 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα αποτελέσματα, στη σελίδα της ΓΓΔΒΜ&ΝΓ http://www.gsae.edu.gr/

 

Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί, παρακαλούνται να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι τις 20:00 μ.μ. στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α? εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (Δ.ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το  εξάμηνο κατάρτισης 2017Βπαρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 4/9, ώρα 12.00.