Αιτήσεις Καταρτιζομένων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας

Από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Καταρτιζομένων των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν την πρόσκληση και να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση: Σύστημα επιλογής καταρτιζομένων ΔΙΕΚ για μαθητεία.

Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση αφορά απόφοιτους του 4ου εξαμήνου κατάρτισης συγκεκριμένων ειδικοτήτων, που δεν έχουν κάνει πρακτική άσκηση. Τις προϋποθέσεις και ποιες ειδικότητες αφορά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις δουν στον παραπάνω σύνδεσμο.