Επανεξέταση μαθημάτων

Οι καταρτιζόμενοι που οφείλουν μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων και ενδιαφέρονται για την επανεξέταση μαθήματος κατά την Εξεταστική περίοδο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 πρέπει να προσέλθουν στην Γραμματεία του Ι.Ε.Κ μέχρι και την Δευτέρα 29/1/2018 και να υποβάλουν σχετική αίτηση…