Πρακτική Άσκηση στο Τελωνείο και στη ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης

Αναρτήθηκε η απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των σπουδαστών ΤΕΙ και ΙΕΚ για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2018. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, για σπουδαστές ΙΕΚ, εγκρίθηκε μία (1) θέση για πρακτική άσκηση στο Τελωνείο  Αλεξανδρούπολης και μια (1) θέση για πρακτική άσκηση στη ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι για πρακτική άσκηση στο Τελωνείο Αλεξανδρούπολης μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25510 85010 (υπεύθυνη κ. Μ. Ιωαννίδου).

Η απόφαση αναλυτικά στον σύνδεσμο: 7ΣΒΥ46ΜΠ3Ζ-Α0Ω