Συμβάσεις Εκπαιδευτών Εαρινού Εξαμήνου 2018Α

Προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι συμβάσεις εξαμήνου 2018Α, ώστε να μπορεί να γίνει η εκτύπωση και η υπογραφή τους, παρακαλούμε όλοι οι εκπαιδευτές του ΙΕΚ να συμπληρώσουν τα εξής έντυπα:

  1. Ατομικά στοιχεία εκπαιδευτή (Έντυπο Ατομικών Στοιχείων).
  2. Μία υπεύθυνη δήλωση (από τις δύο) (1. Υπεύθυνη δήλωση για άνεργους ή μερικής απασχόλησης2. Υπεύθυνη δήλωση για πλήρη απασχόληση).
  3. Να προσκομίσουν εκτύπωση από το TAXIS NET των προσωπικών στοιχείων (Επώνυμο – ΑΦΜ)

Μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες συμπλήρωσης που δόθηκαν από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο έγγραφο: Οδηγίες ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης.

Παρακαλούμε για την όσο το δυνατό ταχύτερη ανταπόκρισή σας στη συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων γιατί αυτό θα συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκλήρωση και υπογραφή των συμβάσεων σας.

 

Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων 2018Α

Αναρτήθηκε το πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων για το Εαρινό εξάμηνο 2018Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων από το μενού->‘ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ’.