ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  Δ.ΙΕΚ  ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ

                                                                                                            ΤΡΙΤΗ  18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 20.οο μ.μ.