Επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

Η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ενημερώνει τους σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. για τις αλλαγές στη νομοθεσία  σχετικά με το Επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης – Ν. 4554/2018, ΦΕΚ 130, άρθρο 34. Για το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.