Αλλαγές στο πρόγραμμα του Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης για την τρέχουσα εβδομάδα

Σας ενημερώνουμε, ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης για την τρέχουσα εβδομάδα. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ