Λειτουργία του Eclass

Έχει ανοίξει ξανά το eclass ενημερωμένο με τα μαθήματα του νέου εξαμήνου 2019Α. Οι εκπαιδευτές που δίδαξαν στο προηγούμενο εξάμηνο συνεχίζουν με τους ίδιους κωδικούς. Οι εκπαιδευτές που δεν έχουν …

Βεβαιώσεις Αποδοχών και Συντάξεων για το έτος 2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι Βεβαιώσεις Αποδοχών και Συντάξεων από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έτος 2018 βρίσκονται πλέον στη γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης προς παραλαβή από τους ενδιαφερόμενους.