Καθαρισμός προαύλιου χώρου ΙΕΚ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος   «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» αναλήφθηκε δράση με αντικείμενο τον καθαρισμό του αύλιου χώρου του Ι.Ε.Κ από αγριόχορτα/θάμνους κ.α.Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον σπουδαστή Σλανκίδη Παρασκευά …