Πρόσκληση Καταρτιζομένων ΔΙΕΚ για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ,

Δημοσιεύτηκε σήμερα η Πρόσκληση Καταρτιζομένων ΔΙΕΚ για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ, η οποία επισυνάπτεται. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα γίνουν μέχρι την Τρίτη 21/1/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο …

Πρόγραμμα εξετάσεων του Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης για το εξάμηνο 2019Β

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα των εξετάσεων του Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης για το εξάμηνο 2019Β. Μπορείτε να το δείτε εδώ.