Λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. από τις 18/5/2020 μέχρι το τέλος του εξαμήνου 2020Α – νομικό πλαίσιο

Σας ενημερώνουμε ότι από 18 Μαΐου έως και 30 Ιουνίου 2020, θα διεξαχθούν τα θεωρητικά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων και εκείνα τα εργαστηριακά μαθήματα, όπου αυτά δύνανται να πραγματοποιηθούν εντός …

Έναρξη δια ζώσης μαθημάτων στις 18/5/2020

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους που δεν θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για απαλλαγή από την Δια Ζώσης Διδασκαλία, εκτός από το τμήμα κομμωτικής Γ’ εξαμήνου, να προσέλθουν στους χώρους του Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης …

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Παρακαλούνται όσοι καταρτιζόμενοι ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για …