Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη/εγγραφή στo μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ

Εκδόθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη/εγγραφή στo μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ   Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ. Για να δείτε τη σχετική ΥΑ πατήστε εδώ.

ΝΕΟΣ Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών

Εκδόθηκε ο ΝΕΟΣ Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης,  ΦΕΚ 3393 τεύχος Β’ 13/08/2020, των  Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.. Μπορείτε να τον δείτε εδώ.