Βεβαιώσεις διδακτικών ωρών των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 25/11/2020 έχουμε λάβει οδηγία από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ του Υ.ΠΑ.Θ. με το εξής περιεχόμενο: Οι βεβαιώσεις διδακτικών ωρών των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ εκδίδονται από το …

Ενημέρωση των καταρτιζόμενων του Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης 20.11.2020

Αγαπητοί καταρτιζόμενοι, σας ενημερώνουμε ότι: Κατά την περίοδο της αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης εφαρμόζεται στη σχολή μας η εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση βασισμένη στην πλατφόρμα e-class. Η δια ζώσης …

Έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης

Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα e-class λειτουργεί από σήμερα. Μπορείτε να τη βρείτε από το σύνδεσμο «OPEN ECLASS» της κεντρικής σελίδας μας, http://iek-alexandr.evr.sch.gr/eclass2017/  . Οι εκπαιδευτές και οι καταρτιζόμενοι που …

Οριστικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης για το εξάμηνο 2020Β

Σας ενημερώνουμε ότι στο οριστικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης για το εξάμηνο 2020Β από τις 26/10/2020 έχει γίνει μια αλλαγή που αφορά στο τμήμα ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (Α1 ΄ ΕΞ.). Μπορείτε …

Καταρτιζόμενοι που νοσούν από κορωνοϊό COVID 19

Σας ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις καταρτιζόμενων που νοσούν από κορωνοϊό COVID 19, το τμήμα τους τίθεται σε καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας. Με τη λήξη της αναστολής λειτουργίας του τμήματος, αυτό …

Καταρτιζόμενοι που συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι οι καταρτιζόμενοι που συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 για το χρονικό διάστημα που αυτοί βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, αποδεδειγμένα θα πρέπει να …

Απαλλαγή καταρτιζόμενων από τη δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.69543 ΦΕΚ 4810, τ.Β’, 31-10-2020 και της Αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316 – 23/10/2020 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα μαθήματα στα Δημόσια …

Οριστικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης για το εξάμηνο 2020Β

Σας ενημερώνουμε ότι το οριστικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης για το εξάμηνο 2020Β http://iek-alexandr.evr.sch.gr/iek/wp-content/uploads/2020/11/Πρόγραμμα-2020Β-from-26.10.2020.xlsx είναι σε ισχύ από τις 26/10/2020 και μπορείτε να το βρείτε εδώ.