Χρονοδιάγραμμα λήξης του εξαμήνου 2020Β στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης

Σας ενημερώνουμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία στα Δ.Ι.Ε.Κ. της χώρας θα παραμείνει υπό τη μορφή της εξ αποστάσεως μέχρι νεοτέρας. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις καταληκτικές ημερομηνίες στις …

Εγκύκλιος της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. για τη λήξη του εξαμήνου 2020Β στα Δ.Ι.Ε.Κ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του εξαμήνου 2020Β θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ., την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.