Ανανέωση εγγραφής καταρτιζομένων Γ΄ εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι οι καταρτιζόμενοι του Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης που θα φοιτήσουν στο Γ΄ εξάμηνο πρέπει να ανανεώσουν την εγγραφή τους καταθέτοντας σχετική αίτηση μέχρι και τις 30/09/2020 στο γραφείο την κας Υποδιευθύντριας, αρμόδια για τα θέματα των καταρτιζομένων.  

Για τους φοιτούντες που μένουν εκτός της πόλης της Αλεξανδρούπολης υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση ανανέωσης εγγραφής και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα νε τίτλο: «Ανανέωση Εγγραφής – και την ειδικότητά σας » στην ηλεκτρονική διεύθυνση της σχολής, grammateia@iek-alexandr.evr.sch.gr , και να ζητήσουν να τους αποσταλεί ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο. Στη συνέχεια το εκτυπώνουν, το συμπληρώνουν και το αποστέλλουν σκαναρισμένο μαζί με φωτοαντίγραφο της ταυτότητας στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση και τον ίδιο τίτλο μηνύματος.