Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ 2017Β-2018Α

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ και των Δημοσίων ΣΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ, έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 4911/290/08-08-2017 Aπόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2017β και Εαρινού Εξαμήνου 2018α.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από 08/08/2017 ώρα 15:00 έως 24/08/2017 ώρα 15:00

Θερινό ωράριο λειτουργίας

Σύμφωνα  με ανακοίνωση της ΓΓΔΒΜΝΓ η λειτουργία των  Δ.Ι.Ε.Κ. για τους  μήνες Ιούλιο και Αύγουστο  θα είναι πρωινή.

Το ωράριο λειτουργίας  από 1η Ιουλίου έως και 31η Αυγούστου  θα είναι από 9:00 π.μ. έως 15:00  μ.μ.

Τα Δ.ΙΕΚ  θα …

Αιτήσεις για επανεξέταση μαθημάτων Ιουνίου 2017Α

Οι καταρτιζόμενοι που οφείλουν μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων και ενδιαφέρονται για την επανεξέταση μαθήματος κατά την Εξεταστική περίοδο ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 πρέπει να προσέλθουν στην Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. μέχρι και την Τρίτη 13/6/2017 και να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Η Επανεξέταση των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 20/6/2017

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει διακοπεί προσωρινά λόγω βλάβης στο Κεντρικό Κτίριο του Συγκροτήματος (Κτίριο αιθουσών διδασκαλίας).

Μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης δεν θα είναι εφικτή η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ( Η/Υ, projectors).

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να προσαρμόσουν το πρόγραμμα διδασκαλίας τους  με τα παραπάνω  δεδομένα.

Αποτελέσματα Φοίτησης Χειμερινού Εξαμήνου 2016Β

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα φοίτησης των σπουδαστών του χειμερινού εξαμήνου 2016Β και αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Γραμματείας.

Στα μαθήματα που οι καταρτιζόμενοι έχουν επαρκή φοίτηση αποκτούν …