Λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open eClass

Λειτουργεί πλήρως η ηλεκτρονική πλατφόρμα Open eClass αφού ενημερώθηκε με τα στοιχεία των καταρτιζομένων, των εκπαιδευτών και των μαθημάτων όλων των ειδικοτήτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2017Β.

Οι εκπαιδευτές μπορούν να παραλαμβάνουν τα στοιχεία εισόδου στο σύστημα (username και password) από τα γραφεία της Δ/νσης του ΙΕΚ από την Πέμπτη 26/10/2017

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017Β

Αναρτήθηκε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κατάρτισης του ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα ακολουθώντας τη διαδρομή: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ->ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017Β

ή επιλέγοντας τον παρακάτω …

Έναρξη μαθημάτων για το εξάμηνο 2017Β

Η έναρξη των μαθημάτων του Χειμερινού εξαμήνου 2017Β θα γίνει την Παρασκευή 13-10-2017 και ώρα 14:30.

Οι καταρτιζόμενοι των ειδικοτήτων Α’ και Γ’ εξαμήνου να προσέλθουν έγκαιρα και πριν την έναρξη των μαθημάτων στο ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης.

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων – 2017Β

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜΝΓ τα ονόματα των νέων επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζομένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στον σύνδεσμο

http://www.gsae.edu.gr/ να πληροφορηθούν εαν ανήκουν στους νέους επιτυχόντες.

 

Παρακαλούνται οι νεοι επιτυχόντες του ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης, να προσέρχονται από Πέμπτη 21/09/2017 μέχρι και την Τρίτη 26/9/2017 και ώρα 20:00, στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού είναι 14:00 – 20:00

Αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων – Εγγραφές

Από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της επιλογής Καταρτιζομένων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2017 – 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα αποτελέσματα, στη σελίδα της ΓΓΔΒΜ&ΝΓ http://www.gsae.edu.gr/

 

Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί, παρακαλούνται να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι τις 20:00 μ.μ. στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής

Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας ΔΙΕΚ

Λόγω αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ., η κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ 2017-2018 για την Δευτέρα 4-9-2017 θα γίνει από 14:00 ? 19:00.

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α? εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (Δ.ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το  εξάμηνο κατάρτισης 2017Βπαρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 4/9, ώρα 12.00.

Κατατάξεις υποψηφίων καταρτιζομένων στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης

Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ,Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου, ΤΕΛ και ΕΠΛ έχουν την δυνατότητα κατάταξης στο Γ΄ Εξάμηνο σε συναφείς ειδικότητες των ΙΕΚ, σύμφωνα με αντιστοιχίσεις που περιλαμβάνονται στην Κ1/149167/23-9-2015 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.
Στο Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης κατά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2017Β του έτους κατάρτισης 2017-2018 θα λειτουργήσουν …

Μετεγγραφές καταρτιζομένων για το έτος κατάρτισης 2017-2018

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. (Δημοσίων και Ιδιωτικών, που έχουν τελειώσει τουλάχιστον το Α΄ εξάμηνο κατάρτισης ) και επιθυμούν να μετεγγραφούν στο ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης, πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής στην Γραμματεία του ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης συνοδευόμενη από …