ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εβδομαδιαία προγράμματα Α? Εξαμήνου 2016Β

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης

Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων