ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ – ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ