Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη/εγγραφή στo μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ

Εκδόθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη/εγγραφή στo μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ   Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ. Για να δείτε τη σχετική ΥΑ πατήστε εδώ.