Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών

Ι.Ε.Κ Αλεξανδρούπολης ( Δωρεάν φοίτηση) -Ανοίγουν θέσεις για ένοπλους φρουρούς σε δημόσια κτίρια που μέχρι τώρα είχε την αποκλειστική φύλαξη η Ελληνική Αστυνομία -5 Μόρια για όσους έχουν αποφοιτήσει από την συγκεκριμένη ειδικότητα του Δημοσίου Ιεκ.