Εγκύκλιος της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. για τη λήξη του εξαμήνου 2020Β στα Δ.Ι.Ε.Κ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του εξαμήνου 2020Β θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ., την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.