Βεβαιώσεις διδακτικών ωρών των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 25/11/2020 έχουμε λάβει οδηγία από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ του Υ.ΠΑ.Θ. με το εξής περιεχόμενο:

Οι βεβαιώσεις διδακτικών ωρών των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ εκδίδονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, φορέα πρόσληψης και καταβολής της ωριαίας αντιμισθίας τους  με τη λήξη του εξαμήνου και σύμφωνα με τη σύμβαση του κάθε εκπαιδευτή.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ως εκ τούτου το Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης έχει αναστείλει την έκδοση των βεβαιώσεων διδακτικών ωρών των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ από τις 25/11/2020.