Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος

Η Διεύθυνση, το διοικητικό προσωπικό, οι εκπαιδευτές και οι καταρτιζόμενοι/ες του Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης σας εύχονται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 2021!