ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Τελικές Εξετάσεις 2019Β

Οι τελικές εξετάσεις του Εαρινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 31-01-2020.

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων θα βρείτε στο παρακάτω έντυπο: Οδηγίες Τελικών Εξετάσεων 2019Β.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν το Έντυπο τελικών εξετάσεων 2019Α.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο τελικών εξετάσεων 2019Β.

Εξετάσεις Προόδου 2019B

Οι εξετάσεις προόδου θα γίνουν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναρτήθηκε, από 18-11-2019 έως 29-11-2019.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν το Έντυπο θεμάτων προόδου 2019B(1).

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο θεμάτων προόδου 2019B(2).

Τελικές Εξετάσεις 2019Α

Οι τελικές εξετάσεις του Εαρινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Τρίτη 18-06-2019.

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων θα βρείτε στο παρακάτω έντυπο: Οδηγίες Τελικών Εξετάσεων 2019Α.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν το Έντυπο τελικών εξετάσεων 2019Α.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο τελικών εξετάσεων 2019Α.

Εξετάσεις Προόδου 2019Α

Οι εξετάσεις προόδου θα γίνουν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναρτήθηκε, από 08-04-2019 έως 15-04-2019.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν το Έντυπο θεμάτων προόδου 2019Α(1).

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο θεμάτων προόδου 2019Α(2).

Τελικές Εξετάσεις 2018Β

Οι τελικές εξετάσεις του Χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 08-02-2018.

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων θα βρείτε στο παρακάτω έντυπο: Οδηγίες Τελικών Εξετάσεων 2018Β.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν το Έντυπο τελικών εξετάσεων 2018Β.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο τελικών εξετάσεων 2018Β.

Εξετάσεις Προόδου 2018Β

Οι εξετάσεις προόδου θα γίνουν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναρτήθηκε, από 03-12-2018 έως 14-12-2018.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν το Έντυπο θεμάτων προόδου 2018Β(1).

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο θεμάτων προόδου 2018Β(2).

 

Τελικές Εξετάσεις 2018Α

Οι τελικές εξετάσεις του Εαρινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 15-06-2018.

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων θα βρείτε στο παρακάτω έντυπο: Οδηγίες Τελικών εξετάσεων 2018Α.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν το Έντυπο τελικών εξετάσεων 2018Α (1).

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο τελικών εξετάσεων 2018Α (2).

 


 

Εξετάσεις Προόδου 2018Α

Οι εξετάσεις προόδου θα γίνουν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναρτήθηκε, από 23-04-2018 έως 04-05-2018.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν το Έντυπο θεμάτων προόδου 2018Α (1).

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο θεμάτων προόδου 2018Α (2).

 


 

Τελικές Εξετάσεις 2017Β

Οι τελικές εξετάσεις του Χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 05-02-2018.

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων θα βρείτε στο παρακάτω έντυπο: Οδηγίες Τελικών εξετάσεων 2017Β.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν το Έντυπο τελικών εξετάσεων 2017Β (1).

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο τελικών εξετάσεων 2017Β (2).

 


 

Εξετάσεις Προόδου 2017Β

Οι εξετάσεις προόδου θα γίνουν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναρτήθηκε, από 27-11-2017 έως 8-12-2017.

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των Εξετάσεων Προόδου 2017Β θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οδηγίες Προόδου 2017Β.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν  το Έντυπο θεμάτων προόδου 2017Β (1).

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο θεμάτων προόδου 2017B (2).

 


 

Τελικές Εξετάσεις 2017Α

Οι Τελικές Εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 20-6-2017 έως 28-6-2017.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν το Έντυπο θεμάτων τελικών εξετάσεων 2017Α(1).

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο θεμάτων τελικών εξετάσεων 2017Α(2).

 


 

Εξετάσεις Προόδου 2017Α

Οι εξετάσεις προόδου θα γίνουν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναρτήθηκε, από 2-5-2017 έως 12-5-2017.

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των Εξετάσεων Προόδου 2017Α θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οδηγίες Προόδου 2017Α

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν  το Έντυπο θεμάτων προόδου 2017Α (1).

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο θεμάτων προόδου 2017Α (2).

 


Τελικές Εξετάσεις 2016Β

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των Τελικών Εξετάσεων 2016B θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οδηγίες Τελικών Εξετάσεων 2016B

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν Έντυπο Θεμάτων 2016Β (1).

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο Θεμάτων 2016Β (2).