ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Οι εξετάσεις προόδου θα γίνουν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναρτήθηκε, από 27-11-2017 έως 8-12-2017.

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των Εξετάσεων Προόδου 2017Α θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οδηγίες Προόδου 2017Β.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν  το Έντυπο θεμάτων προόδου 2017Β (1).

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο θεμάτων προόδου 2017B (2).

 


 

Οι Τελικές Εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 20-6-2017 έως 28-6-2017.

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν το Έντυπο θεμάτων τελικών εξετάσεων 2017Α(1).

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο θεμάτων τελικών εξετάσεων 2017Α(2).


 

Οι εξετάσεις προόδου θα γίνουν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναρτήθηκε, από 2-5-2017 έως 12-5-2017.

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των Εξετάσεων Προόδου 2017Α θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οδηγίες Προόδου 2017Α

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν  το Έντυπο θεμάτων προόδου 2017Α (1).

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο θεμάτων προόδου 2017Α (2).

 


Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των Τελικών Εξετάσεων 2016B θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οδηγίες Τελικών Εξετάσεων 2016B

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις των θεμάτων σε ξεχωριστά φύλλα απαντήσεων (‘κόλλες αναφοράς’) θα χρησιμοποιήσουν Έντυπο Θεμάτων 2016Β (1).

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να δοθούν οι απαντήσεις στο έγγραφο των θεμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω Έντυπο Θεμάτων 2016Β (2).