Το Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης στη εφημερίδα “Ελεύθερη Θράκη