ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017-2018

Διευθυντής

Κείσογλου Γεώργιος - ΠΕ17.08, ΠΕ19

 

Υποδιευθυντής

Μπιλίτσος Παναγιώτης - ΠΕ12.01

Κατσαρού Αποστολία – ΠΕ02

 

Διοικητικό Προσωπικό

Δελιντζόγλου Χρήστος – ΠΕ01.00​​ 

Δημητριάδης Γιώργος - ΠΕ11​​