Αιτήσεις Κατατάξεων

Οι πτυχιούχοι  ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ,Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου, ΤΕΛ και  ΕΠΛ έχουν την δυνατότητα κατάταξης στο Γ΄ Εξάμηνο σε συναφείς  ειδικότητες  των ΙΕΚ, σύμφωνα με αντιστοιχίσεις που περιλαμβάνονται στην Κ1/149167/23-9-2015 Εγκύκλιο της …

Αιτήσεις Επανεγγραφών

Όσοι Καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης ολοκλήρωσαν επιτυχώς την φοίτησή τους κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016, προκειμένου να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης (Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017) οφείλουν να …

Αιτήσεις Μετεγγραφών

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. (Δημοσίων και Ιδιωτικών, που έχουν τελειώσει τουλάχιστον το Α΄ εξάμηνο κατάρτισης ) και επιθυμούν να μετεγγραφούν στο ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης, πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής στην Γραμματεία …